Een laat 15e eeuwse Piëta: Maria met het lichaam van Christus

Opdrachtgever:

Stichting tot instandhouding en behoud Needse beelden.

MATERIAAL:

Baumberger kalksteen met resten van polychromie.

AFMETINGEN:

hoogte 128, breedte 158, diepte 62 cm.

Werk uitgevoerd in 2015

Zie ook: needsebeelden.nl

Piëta na de restauratie

De beelden zijn in 1929 onder de vloer van de kerk gevonden en gerestaureerd met de destijds beschikbare materialen. Thans waren ze opnieuw aan restauratie toe.

Het object verkeerde in slechte staat, het oppervlak was vervuild maar de conditie van de steen was nog redelijk goed.

Alle loszittende stukken zijn afgenomen, het oppervlak is gereinigd, oude lijmresten verwijderd. Het beeld is met r.v.s. doken gereconstrueerd. Ontbrekend materiaal is aangevuld met mortel en geretoucheerd.
Gepolychromeerde gebieden zijn onder vergroting gereinigd, de polychromie geconsolideerd.

Aanvullende informatie:

De beelden zijn waarschijnlijk aan het eind van de 15e eeuw gemaakt en hebben in de 16e eeuw in de kerk in Neede gestaan, bijvoorbeeld in een opstelling van het Heilig graf (Maria met het lichaam van Christus; een Piëta) en/of bij een Calvarie; een voorstelling van de lijdensweg van Christus.

Dit soort beelden uit de 15e en 16e eeuw zijn zeldzaam, zeker van deze kwaliteit en in deze afmetingen. Ze zijn waarschijnlijk gemaakt in een atelier in Duitsland in de omgeving van Münster.

De restauratie is uitgevoerd in de jaren 1929 – 30 door W. Etienne, assistent van Professor Odé, hoogleraar plastische vormgeving / beeldhouwkunst aan de Polytechnische Hogeschool te Delft.

Piëta detail na restauratie

Christus op de koude steen

Opdrachtgever:

Stichting tot instandhouding en behoud Needse beelden.

MATERIAAL:

Baumberger kalksteen met resten van polychromie.

AFMETINGEN:

1,47 m hoog, 45 cm breed

Werk uitgevoerd in 2015
Christus op de koude steen na restauratie

Het laat 15e eeuwse object verkeerde in slechte staat, het oppervlak was vervuild maar de conditie van de steen was nog goed. Het was niet nodig om het beeld helemaal uit elkaar te halen.

De oude restauratiematerialen zijn verwijderd tot 2 cm onder het oppervlak. De verbinding van de benen aan de heupen is verbeterd door lange doken in te brengen. Het oppervlak is gereinigd. Ontbrekend materiaal is aangevuld met mortel en geretoucheerd.