Dertien engelenbeelden van de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch

Opdrachtgever:

Restauratieaannemer Nico de Bont TBI

begeleiding restauratie:

Bureau Ben Massop

HOOGTE beelden:

150 – 155 cm

Werk uitgevoerd in 2019 – 2021

Tweede serie, 8 van deze 10 beelden zijn gerestaureerd in 2020 en 2021.

Lees een uitgebreid verslag van de restauratie in het vakblad Natuursteen.

De beelden zijn 19e eeuws, gehakt uit Udelfanger zandsteen. Ze staan op de luchtboogstoelen van de Mariakapel aan de noordkant van de St. Jan.

De beelden waren verweerd, contouren waren vervaagd. Onderdelen zoals vingers en vleugels waren afgebroken.

De beelden zijn eerder ”gerestaureerd” geweest. Hierbij zijn de tunieken onder de knieën weggehakt en aangevuld met cement. Desondanks was het merendeel van de beelden nog goed genoeg om te worden gerestaureerd. Twee waren te slecht en zijn opnieuw gehakt door beeldhouwers.

De beelden zijn verstevigd met r.v.s. doken, het cement is weggeslepen en het beeldhouwwerk is hersteld met Jahnmortel en geretoucheerd.

Bij de reconstructie is gebruik gemaakt van de originele gipsen modellen die van de meeste beelden nog bewaard zijn gebleven in de bouwloods van de St. Jan.

Na de restauratie zijn de beelden bij Ibach in Duitsland geïmpregneerd en teruggeplaatst op de kerk.

Restauratie luchtboogbeeld engel met ark

De plooien op de tuniek (onderrok) aan de voorkant, de rechterkant, de achterkant en de achterkanten van de vleugels waren bijgemaakt in cement.

De vingers van beide handen waren verweerd. De bovenkant van de linkervleugel en de nek waren eerder gerestaureerd.

Het cement is uit het beeld geslepen.

De plooien van de tuniek, de vingers en de vleugels zijn aangeheeld met mortel naar voorbeeld van het gipsen model en op kleur gebracht.

Beeld vóór de restauratie:

Verwijderen cementaanvullingen en aanbrengen RVS armaturen:

Een selectie van de andere 8 beelden voor en na de restauratie: