Grafmonument van Reinoud III van Brederode en Philippote van der Marck in de Grote Kerk te Vianen

Opdrachtgever:

Architectenburo Verlaan & Bouwstra. ir. Cor Bouwstra in opdracht van College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Vianen

Begeleiding restauratie:

Pier Terwen, Terwen Consultancy, Leiden

In samenwerking met:

Ton Wuijten, natuursteenrestaurator bij Alfred van Wilgenburg

Werk uitgevoerd in 2015

Het grafmonument dateert uit het midden van de 16e eeuw en is van de hand van Colyn de Nole. Het is uitgevoerd in Renaissancestijl.

Het doel van de restauratie was om het monument weer goed ”leesbaar” te maken. Storende elementen die de aandacht afleidden zoals vuil, lijmresten en afgebroken onderdelen zijn aangepakt.

Er zijn aanwijzingen dat het beeldhouwwerk in het verleden een kleurafwerking heeft gehad.
Op verschillende plaatsen zijn hier resten van gevonden, zowel in de vorm van restjes kleuren als een kalkachtige afwerking van de gisants.

Oppervlakreiniging diende derhalve voorzichtig te gebeuren.

Het reinigen is gedaan met ”droge” stoom onder lage druk waarbij de stoom en het vuil direct zijn afgezogen.  Dit is een non-contact behandeling die de polychromie niet aantast maar waarmee de warme kleur van de Avennesteen weer goed tevoorschijn komt.

Ontbrekende delen als tenen en vingers zijn aangeheeld met restauratiemortel en geretoucheerd naar het origineel.  Daarnaast zijn oude reparaties die niet goed vast zaten losgehaald en opnieuw gelijmd.  Dit is bijvoorbeeld gedaan bij het voeteneind van de ligmat van de transi.

Er was schade aan het beeldhouwwerk door roestende klampen.  Bij het basement van het engelenpaar aan het hoofdeinde van de gisants was een schol met medaillon losgedrukt door een roestende klamp.

Deze is verwijderd, de breukvlakken zijn ontdaan van roestafzetting en de medaillon is weer op zijn plaats gelijmd.  In een oude restauratie van de de ribben van de transi zat ook ijzer.  Dit is verwijderd en het onderdeel is teruggelijmd.